Wednesday, August 29, 2012

Σεμινάριο για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Πάντειο

 

Κλείσε την εκπομπή σου!

Σεμινάριο για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Πάντειο

Το Πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει σαν κύριο σκοπό του, την κατάρτιση 20 μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, ερευνητών και νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Αειφορίας. Μάλιστα θα διαρκεί επτά ημέρες, από 5 έως και 11 Οκτωβρίου 2012 και θα λάβει χώρα στη Χώρα των Κυθήρων.

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και στην εις βάθος διερεύνηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής γενικότερα, και ειδικότερα, στα ζητήματα διασύνδεσης περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας όπως αυτά συζητήθηκαν στη Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο 2012.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα αναλυθούν ζητήματα νομικής και πολιτικής φύσεως, από ερευνητές του ΕΚεΠΕΚ αλλά και ερευνητές και στελέχη συνεργαζομένων φορέων, όπως η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Πρόγραμμα εμπεριέχει το θεωρητικό σκέλος σε συνδυασμό με την εμπειρική μελέτη συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων σχετικών με τις σύγχρονες πρακτικές εφαρμογές και κατευθύνσεις της «Αειφόρου Ανάπτυξης» και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Σε επίπεδο κατάρτισης, στόχος είναι ο συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εξειδίκευσης. Σε επίπεδο ενημέρωσης/ πληροφόρησης, έχει προβλεφθεί η διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περιοχές φυσικού κάλλους με ιδιαίτερη αναφορά στη βιοποικιλότητα και την ιστορία του νησιού των Κυθήρων, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από ειδικευμένους επιστήμονες και θα έχουν παράλληλα την ευκαιρία να περιηγηθούν στο προσφάτως χαραχθέν Δίκτυο Μονοπατιών του νησιού. Επίσης, προβλέπεται η συμμετοχή – παρακολούθηση Επιστημονικής Ημερίδας, με θέμα «Κύθηρα: πρόταση για ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο» η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Θεματικών Εκθέσεων σχετιζόμενων με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την προβολή ταινιών/ ντοκιμαντέρ ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σχολιασμό και ανοιχτή συζήτηση καθώς και με συμμετοχή σε Εθελοντικές Δράσεις και Πολιτιστικά Δρώμενα.

Το Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και αποτελεί την επίσημη συμβολή του Παντείου Πανεπιστημίου στην United Nations Higher Education Sustainability Initative for Rio+20.

Προβλέπεται ελάχιστη συμβολική συνδρομή των συμμετεχόντων, η οποία αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας τους (διαμονή & διατροφή). Οι συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης τους στα Κύθηρα.

Με την περάτωση του Προγράμματος χορηγείται επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στους Διδάσκοντες περιλαμβάνονται Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και ερευνητές, εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εκπροσώπων Μ.Μ.Ε.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Αίτηση Συμμετοχής

β) Αντίγραφο Πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών

γ) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά),

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και

ε) μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 400 λέξεων.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Αυγούστου με 12η Σεπτεμβρίου 2012. Η υποβολή γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ekepek@panteion.gr.

Πληροφορίες καθημερινώς (κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων) από τις 12:00 έως τις 16:00, στο τηλέφωνο 210 9201832, στο φαξ: 211 800 1832, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekepek@panteion.gr και στην ιστοσελίδα www.ekepek.gr.

via]

0 comments:

Post a Comment